El joc com a eina educativa

per Oriol Ripoll
tutor: Rafael Badia

Com, quan i on presentar els exercicis

MÒDULS

Mòdul 1Mòdul 2Mòdul 3Mòdul 4

GUIA DEL CURS

 

GUIA DEL CURS

INTRODUCCIÓ

Amb aquest curs hem volgut donar les eines per utilitzar el joc com una veritable eina educativa. Per aconseguir-ho us demanarem que reflexioneu sobre alguns dels aspectes del joc i després elaboreu un projecte d'intervenció que resumeixi tot l'après.

Som conscients que en vint hores queden moltes coses pendents. Per aquest motiu obrim a la vostra disposició un "calaix de sastre" on hi pugueu fer totes aquelles preguntes sobre el quotidià del joc.

 

OBJECTIUS DEL CURS:

  • Analitzar els components bàsics dels jocs.
  • Utilitzar els elements necessaris per a l’aplicació dels jocs a diferents àmbits.
  • Reflexionar sobre els valors associats als jocs.
  • Aprendre a valorar el paper del context dels jocs tradicionals.
  • Ampliar el repertori de joc

 

EL JOC INFANTIL. UN PETIT DOCUMENT INTRODUCTORI

La lectura d’aquest document no és vinculant en la realització de la resta del curs. La seva funció és situar el tema i veure de què estem parlant quan ens referim al joc.

Extret del document El juego infantil y sus posibilidades educativas 
(Carlos Velázquez Callado, Valladolid)
. El document sencer el podreu trobar a:  
http://www.estcomp.ro/~cfg/carlos.html

EL CONCEPTO DE JUEGO. 

El juego es una actividad espontánea que exige el cumplimiento de una o varias reglas, libremente elegidas, o vencer deliberadamente un obstáculo. Se puede considerar al juego como la actividad más importante de la infancia, hasta el punto de que hay autores que definen al niño como “ser que juega”. A través del juego, el niño desarrolla una serie de hábitos intelectuales, físicos, morales, sociales, etc. que tendrán trascendencia en su vida futura. 

Muchos han sido los teóricos que han definido el juego. Sería interminable exponer una relación con todas las definiciones que del juego se han dado (...)

Analizando estas definiciones podemos extraer una serie de elementos comunes a todas ellas: 

1- Todas consideran al juego como una actividad voluntaria y placentera que absorbe totalmente al niño. 

2- Además, tiene una finalidad intrínseca, en sí mismo. 

3- Supone para el niño una forma de análisis de sus propias posibilidades, de la realidad que lo rodea, de las relaciones sociales y su dinámica..., sirviéndole de medio para progresar hacia estadios superiores.

 

Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa